Tepe Savunma

Stad Güvenliği

" Önce huzur ve güvenlik! "

 

Spor Müsabakalarının yapıldığı alanlar ile bunların eklenti ve çevresinde müsabaka öncesinde, müsabaka esnasında veya sonrasında şiddetli rekabet ve bunun doğurduğu fanatizm sonucu patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, kesici veya delici maddelerin kullanılmasının, şiddet ve düzensizliğin önlenmesi suretiyle kamu düzeni, huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik olarak alınacak önlemleri kapsamaktadır.