Tepe Savunma

Site - Fabrika Güvenliği

" Site-Fabrika Güvenliği; ÖGG (özel güvenlik görevlisi) ile verilen fiziki güvenlik hizmeti ve güvenlik teknolojilerinin birleştirilmesinden oluşur. "

 

Hizmet için yasaya uygun eğitimi-belgeyi ve çalışacağı projeye ve kullanacağı teknolojiye uygun eğitimden geçirilen özel güvenlik görevlisi; giriş kontrol sistemleri, raporlama sistemleri, izleme sistemleri ve alarm sistemleri gibi sistemlerle desteklenir.

Site-Fabrika Güvenlik hizmeti alacak tesisin ya da projenin valilikten verilen özel güvenlik izni olması şarttır. Özel güvenlik izin belgesi alınan tesise göre silahlı ya da silahsız olarak alınabilmektedir. Kurumumuz ilk kez belge alacak tesislere belgenin alınması ile ilgili takip ve yazışmaları yapabilmektedir. Güvenlik hizmetinin gerekirse merkezden izleme, kayıt altına alma ve yönlendirmelerinin yapılması sağlanılabilir. Güvenlik hizmeti alacak projenin fiziki ve elektronik güvenlik tedbirlerine uygun koşullarda olması gerekmektedir.
 
Uygun koşullarda güvenlik hizmeti alacak Site-Fabrika giriş-çıkış kontrolü, devriye, danışma ve karşılama ihtiyacına göre personel sayısına gereksinim duyar. Kurumumuz profesyonel operasyon kadrosu ile projeye özgü sayı ve çalışma programını tarafınıza sunar.