Tepe Savunma

Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi

" Toplam süresi 60 ders saatlik bir özel güvenlik eğitim programıdır."
"Sadece güvensiz güvenlik olmaması için çaba harcıyoruz. (Wayne Dyer) "

 

5188 sayılı yasa ve düzenleyici yönetmelik gereği, Özel Güvenlik Sertifikası ve/veya Kimlik Kartı sahibi her Özel Güvenlik Görevlisi 5 yılda bir, Silahsız için 50, Silahlı için ise 60 saat Yenileme Eğitimi alarak yenileme sınavına girmek ve ardından Özel Güvenlik Kimliğini ilgili Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünden yeniletmek zorundadır. Süresi geçen ve yenileme işlemi yapılmayan Özel Güvenlik Görevlisi Kimliği geçersizdir.

Gerekli Belgeler

  • Sertifika veya Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Fotokopisi
  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  • 2 adet Fotoğraf (Sakalsız)