Tepe Savunma

Konsolosluk Güvenliği

" Elçilik ve Konsolosluk güvenliği profesyonel ve uluslararası diplomasi gözetilerek ele alınması gereken önemli ve hassas bir konudur. "

 

Büyükelçilikler ve konsolosluklar fiziksel güvenlik standartlarının korunmasının zorunlu olduğu diplomatik yerler olup, uluslararası ilişkilerde yabancı ülkenin ilk olarak temsil edildiği yerlerdir. Türkiye’deki konsolosluklar genel olarak Ulusal Güvenlik (Polis – Jandarma) kuvvetleri tarafından korunsa da bazı ülkeler ön güvenlik tedbiri amacıyla özel güvenlik şirketleri ile de korunabilmektedir.

Bununla birlikte, Konsolosluk özel güvenlik hizmetleri; Değişken tehditler, gelişen teknoloji ve değişen milletlerarası ilişkilerin sürekli güncel tutulması ve bu parametrelere göre sürekli takip edilmesi gereken bir hizmet türü olup, güvenliğin sürekli geliştirilmesi ve bu konuda uzmanlaşılmış olması şarttır. Fiziki güvenliğin, elektronik güvenlikle desteklenmesinin şart olduğu Elçilik güvenliğinde yetersizlik veya bilgisizlik telafisi mümkün olmayan zararlara neden olabileceği gibi ülkeler arasındaki ilişkilerin bozulmasına dahi neden olabilecek büyük bir riskler taşır.

Bu nedenle Guis Güvenlik olarak alelade güvenlik önlemleri ile değil, sürekli güncellenen ve yenilenen bir özel güvenlik hizmeti anlayışını benimsemekteyiz. Zira konsolosluk özel güvenliği, diğer branşlara nazaran son derece taktiksel ve uzmanlık gerektiren bir branştır.