Tepe Savunma

Güvenlik Danışmanı

" Hergün gelişen dünyada, iç ve dış unsurların yarattığı güvenlik risklerini minimize etmek için fiziksel ve elektronik özel güvenlik hizmeti sağlanılır. Temelde risk analizi ve güvenlik planlama unsurlarını kapsamaktadır. "

 

Özel Güvenlik hizmeti satın almadan önce, projeye ilişkin yapılan risk değerlendirmeleri ve envanter oluşturma işlerini kapsayan işlemlerin bütünüdür. Müşterilerimizin daha iyi hizmet satın almasını veya mevcut projeleri kapsamında sağlıklı bir güvenlik planının mevzuata göre oluşturulmasını sağlayan bu işlem; 5188 Sayılı Kanun ve Yönetmeliğe uygun olarak, konusu düzeyinde uzman olan eğiticilerimiz tarafından incelenir, gerekli düzen içinde takipleri yapılır ve sonucunda uygun olan danışmanlık hizmeti müşterilerimizin istek ve görüşleri doğrultusunda sunulur.

Guis Güvenlik olarak Özel Güvenlik Danışmanlığı hizmetini de vermekteyiz.

Bu hizmet süreçeleri aşağıdaki gibidir; 

 Güvenli Fizibilite Çalışması                             

 Risk Tespiti ve Seviyelendirme                         

 Risk Minimizasyonu Planlaması                     

 Fiziki Güvenlik Planlama                                   

 Elektronik Güvenli Planlama                            

 Teknolojik Yeterlilik Analizi

 Maliyet - Fayda Analizi                          

 Güvenlik Prosedürleri oluşturma                         

 Acil Durum Planları Oluşturma veya İyileştirme                  

 Kısa Süreli Danışmanlık                                   

 Uzun Süreli Danışmanlık